Nasze projekty

  • realizujemy ze środków pozyskanych z dotacji i konkursów w dziedzinach, w których się specjalizujemy,
  • prowadzonych na szczeblu dzielnicy, gminy, powiatu, województwa, kraju,
  • z grantów przyznawanych przez fundacje prywatne prowadzone przez firmy odpowiedzialnie społeczne

Zaproś nas do współpracy

jeśli masz pomysł na realizację projektu wspierającego kreatywność, odnoszącego się do tradycji i kultury, ale łączącego je z nowoczesnością, albo też wspierającego powrót do życia w zgodzie z naturą, napisz do nas na adres: fundacja@time.org.pl